İzmir İdare Hukuku

İdare Hukuku

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir İdare Hukuku Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir İdare Hukuku Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır:

  • İdarenin Sorumluluğu Ve Tazminat (Tam Yargı) Davaları,

  • Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar,

  • İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri &İptal Davaları,

  • İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları &İmar Davaları,

  • İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar Ve İhale Davaları,

  • Kamulaştırma İle İlgili Davalar,

  • Memur Davaları,

  • Öğrenci Davaları,

  • Karayolları Trafik Davaları,

  • İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar

Sorularınız İçin Bize Ulaşın