İzmir Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir Tazminat Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Tazminat Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır:

 • Sigorta İle İlgili Alacak Ve Tazminat Davaları,

 • Sigorta Şirketlerine Başvuruların Yapılması Ve Sürecin Takip Edilmesi,

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Maluliyet Tazminatı, Tedavi Giderleri Vb. Maddi Tazminat Talepleri İle Ve Manevi Tazminat Taleplerini İçeren Davaların İkame Edilmesi Ve Takibi,

 • Trafik Kazalarına İlişkin Tazminat Talepleri,

 • Kazaya Sebebiyet Veren Fiilin Türk Ceza Kanunu Kapsamında Suç Oluşturduğu Durumlarda Soruşturma Ve Kovuşturma Aşamalarının Takip Edilmesi,

 • Yangın Sigortası Davaları,

 • Kasko, Havacılık Ve Deniz Sigortası Uyuşmazlıkları,

 • Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, Hayat Sigortası, Sağlık Sigortası Vb. Poliçelerden Doğan Her Türlü İhtilafın Çözümü İçin Sigorta Şirketleri Nezdinde Gerekli Başvuru Ve İşlemlerin Yapılması Ve Gerekli Davaların İkame Edilmesi Ve Takibi,

 • Tıbbi Malpraktis Davaları,

 • Ferdi Kazalara İlişkin Davalar,

 • Mal Ve Diğer Tazminatlara İlişkin Davalar,

 • Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Rücu Davalarının İkame Edilmesi Ve Takibi,

 • CMR Kapsamında Uluslararası Karayoluyla Eşya Taşımacılığına İlişkin Hasar Ve Sigorta Davalarının Takibi.

Sorularınız İçin Bize Ulaşın