İzmir Tıp ve Sağlık Hukuku

Tıp ve Sağlık Hukuku

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir Tıp Ve Sağlık Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Tıp Ve Sağlık Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

  • Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklı Olarak Sağlık Mesleği Mensuplarının İdari Ve Cezai Sorumluluğu

  • Hasta – Hekim Tedavi Sözleşmeleri Ve Bundan Kaynaklanan Hukuki Ve Cezai Uyuşmazlıklar

  • Özel Sağlık Kuruluşlarına Yönelik İdari Denetimden Kaynaklanan İdari Uyuşmazlıklar

  • Sağlık Mesleği Mensuplarınca İşlenebilecek Suçlar

  • Malpraktis’ten Kaynaklanan Tazminat Ve Ceza Davaları

Sorularınız İçin Bize Ulaşın