İzmir Miras Hukuku

Miras Hukuku

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir Miras Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Miras Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

  • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )

  • Terekenin Tespiti Davası

  • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-İ Şuyu) Davası

  • Tasarrufun İptali Davası

  • Tenkis Davası

  • Denkleştirme Davası

  • Mirastan Mal Kaçırma Davaları

  • Muris Muvazaası Davaları

  • Miras Nedeniyle İstihkak Davası

  • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

Sorularınız İçin Bize Ulaşın