Makaleler

İzmir İcra Avukatı

Norm Hukuk Bürosu, İzmir İcra Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir İcra Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır:

İcra Hukuku Nedir ?

İcra hukuku aynı zamanda Cebri İcra Hukuku veya Takip Hukuku olarak bilinmektedir. Cebri İcra olarak bilinen hukuk borçların devlet bölümlerinde kullanılması ile tahsil edilmesini sağlar. Borçlarını zamanın ödemeyen ve ödemeye razı olmayan kişilere karşı, alacaklıların devletin kuvveti ile bu alacaklarını almalarını sağlayan bir hukuktur.

İcra Hukukunda Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra Hukuku, İcra Hukuku (Cüzi İcra) ve İflas Hukuku (Külli İcra) olarak ikiye ayrılır.

İcra hukukunda borçlunun birden fazla alacaklı bulunabilmektedir. Borçlunun mal varlığı içerisinde bir veya birden fazla mal cebri icranın konusu da bulunabilir. Bu mal veya mallar icra dairesi tarafından haczedilerek satılmaktadır. Satış sonrası borç tutarı alacaklıya ödenmektedir.

İflas hukukunda ise, Borçlunun karşısında bütün alacaklıları bulunmaktadır. Bu durumda borçlunun bütün mallarına el konulmaktadır.Borçlunun tüm mal varlığına el konularak satılmaktadır. Bu satış sonrasında ise alacaklının borçları ödenmektedir.

İzmir İcra Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır:

  1. İlamlı İcra Takibi

  2. İlamsız İcra Takibi

  3. Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

  4. İhtiyati Haciz

Paylaş :

Önceki Yazı

İzmir İcra Avukatı

Sonraki Yazı

İzmir İcra Avukatı