İZMİR NORM HUKUK AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ

İzmir Aile Hukuku Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir Ceza Hukuku Avukatı, İzmir İcra Hukuku Avukatı, İzmir Sözleşmeler Hukuku Avukatı, İzmir Bilişim Hukuku Avukatı, İzmir Sosyal Medya Hukuku Avukatı, İzmir Miras Hukuku Avukatı, İzmir Tıp ve Sağlık Hukuku Avukatı, İzmir Tüketici Hukuku Avukatı,

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir Boşanma Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Boşanma Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır:

 • Anlaşmalı Boşanma Davası

 • Çekişmeli Boşanma Davası

 • Nafaka Davası

 • Velayet Davası

 • Velayetin Değiştirilmesi Davası

 • Boşanma Kararının Tanınması Ve Tenfizi Davası

 • İddet Süresinin Kaldırılması Davası

 

izmir aile hukuku, izmir boşanma avukatı, nafaka davası, velayet davası, çekişmeli boşanma davası

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu, İzmir İş Hukuku Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir İş Hukuku Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

 • İşçi Ve İşveren Haklarını Koruyan İş Sözleşmelerinin Hazırlanması,

 • İşe İade Davası,

 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı Ve Fazla Mesai Ücretlerini Talep,

 • Yarı Zamanlı Veya Tam Zamanlı Çalışma Ücretleri, Yıllık Ücretli İzinler, Doğum İzinleri Konularında Danışmanlık Hizmeti,

 • İşçinin Yaralanma, Ölüm Ve İş Görmezlik Durumları,

 • Hizmet Sözleşmelerinin Haklı Veya Haksız Sebeple Feshi Durumları,

 • Eksik Ödenen Veya Hiç Ödenmeyen İşçi Alacakları, İşçi Tazminatları

izmir iş hukuku, avukat, hukuki danışmanlık bürosu, iş hukuku avukatlık hizmeti, izmir işe iade davası

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu  Ceza Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Ceza Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır:

 • Sulh Ceza Hakimliğinde Görülen Davalar

 • Asliye Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

 • Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

 • Cumhuriyet Savcılığında Yürütülen Soruşturmalar

 

izmir ceza hukuku,sulh ceza hakimliği,ağır ceza mahkemesi,cumhuriyet savcılığı

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu  İzmir İcra Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir İcra Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

 • İlamlı İcra Takibi

 • İlamsız İcra Takibi

 • Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

 • İhtiyati Haciz

 • Konkordato

 • Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma

 • İcra Mahkemesi Davaları

 • Senetlerin İcra Takibi

 • Şirket Cari Hesaplarının İcra Takibi

 • Fatura Alacağı İcra Takibi

 • Çek İcra Takibi

izmir icra avukatı,ilamlı icra,çek icra takibi, icra mahkemesi davaları, senetlerin icra takibi, fatura alacağı icra takibi

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir Miras Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Miras Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

 • Veraset İlamı ( Mirasçılık Belgesi )

 • Terekenin Tespiti Davası

 • Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-İ Şuyu) Davası

 • Tasarrufun İptali Davası

 • Tenkis Davası

 • Denkleştirme Davası

 • Mirastan Mal Kaçırma Davaları

 • Muris Muvazaası Davaları

 • Miras Nedeniyle İstihkak Davası

 • Çekişmesiz Yargı İşlerinden Doğan Miras Davaları

izmir miras avukatı,veraset ilamı, terekenin tespiti, ortaklığın giderilmesi, istihkak davası avukatı

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu İzmir Tüketici Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Tüketici Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

 • Tazminat Davası

 • Kredi Kartı Davası

 • Abonelik Sözleşmesi Davası

 • İtirazın İptali Davası

 • Tüketici Kredisi Davası

 • Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası

 • Hizmetin veya Malın Ayıplı Olması Davası

 • Üretim ve Satışın Durdurulması Davası

 • Malın Toplatılması Davası

 • Yargılamanın Yenilenmesi Davası

izmir tüketici hukuku avukatı tazminat davası, kredi kartı davası ,abonelik sözleşmesi, itirazın iptali davası, tüketici kredisi davası

İzmir Avukatlık Bürosu İzmir Vergi Hukuku Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Miras Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz Davalar Şunlardır :

 • Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada “Uzlaşma” Yoluyla Çözümü

 • Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada “Cezalarda İndirim” Yoluyla Çözümü

 • Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Aşamada “Düzeltme” Yoluyla Çözümü

 • Vergi Uyuşmalıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü

 • Vergi Suç Ve Cezaları

 • Özelge Başvuruları

 • Vergi İnceleme Raporları Ve Vergi/Ceza İhbarnameleri Hakkında Hukuki Danışmanlık,

 • Vergi Dairelerince Tesis Edilen İdari İşlemler Ve Para Cezaları Hakkında Hukuki Danışmanlık

İzmir Avukatlık Bürosu İzmir Vergi Hukuku Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir Miras Avukatı

HAKKIMIZDA

İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu olarak pek çok alanda faaliyet gösteren ticaret şirketleri ve farklı faaliyet alanlarına sahip dernek, vakıf ve kurumsal müvekkillerimize ve bireysel müvekkillerimize izmir ve çevresinde hukuki danışmanlık, avukatlık ve dava hizmetleri sunmaktayız.

Norm Hukuk İzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosu  her türlü hukuki uyuşmazlıkta ve avukatlık faaliyetinde müvekkillerine etkin, hızlı ve çözümsel destek sağlayan İzmir avukatlık bürosudur.

Kurulduğu günden bu güne üstlenilen tüm hukuki iş ve işlemler hızlı ve etkin bir şekildeİzmir Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Bürosunda çözüme kavuşturulmuştur.

Temel prensibi hızlı ve etkin çözümler üretmektir. Bu kapsamda çalışmaktan yorulmayan kadrosuyla müvekkillerine en hızlı ve etkin hizmeti vermektedir.

Vergi Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim Hukuku, Sosyal Medya Hukuku, Tüketici Hukuku, Borçlar Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İdare Hukuku, Şirketler Hukuku, Miras Hukuku, Tazminat Hukuku, Tıp ve Sağlık Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra Hukuku, Sigorta Hukuku, Yabancılar Hukuku alanında hizmet vermektedir.

 

Bazı MÜVEKKİL Yorumları & MAKALELERİMİZ

İzmir İcra Avukatı
10 January 2020

İzmir İcra Avukatı

Norm Hukuk Bürosu, İzmir İcra Avukatı Olarak Hizmet Vermektedir. İzmir İcra Avukatı Olarak Sıkça İlgilendiğimiz...